Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên (Bản Điện Ảnh)

Love O2O (2016)

81

Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế

Nezha: Birth of the Demon Child (2019)

437

Điệp Vụ XXXL

Fat Buddies (2018)

17

Bóng Ma Nhà Hát

Phantom of the Theatre (2016)

91

Lưu Lạc Địa Cầu

The Wandering Earth (2019)

374

Mộc Lan Truyền Kỳ

Mulan (2020)

379

Như Lai Thần Chưởng

Buddha Palm Technique (2020)

522

Ma Thổi Đèn: Trùng Cốc Vân Nam

Mojin: The Worm Valley (2018)

173

Người Kề Bên Gối

Invisible Bedmate (2020)

102

Quy Tắc Trò Chơi

The Game Changer (2017)

11

Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư

Eternal Love, The Pillow Book (2019)

Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn

The Romance of Tiger and Rose (2020)

Pháp Y Tần Minh 2

Dr. Qin Medical Examiner 2 (2018)

246

Tiệm Đồ Cổ Trung Cục

Mystery of Antiques (2018)

43

Sổ Tay Làm Bảo Mẫu Của Tôi

Hi! I'm Saori

2

Nhất Nhân Chi Hạ

Hitori no Shita: The Outcast

47

Tân Bến Thượng Hải

The New Shanghai Bund (2007)

Thiếu Chủ, Đi Chậm Thôi

I've Fallen For You (2020)

194